Trả lời phỏng vấn báo Nhân dân về Kết nối Metro với mạng lưới xe buýt TP.HCM của ông Lê Trung Tính – Chủ tịch Hiệp hội VTHK TP.HCM

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Quan điểm hiệp hội
  4. Trả lời phỏng vấn báo Nhân dân về Kết nối Metro với mạng lưới xe buýt TP.HCM của ông Lê Trung Tính - Chủ tịch Hiệp hội VTHK TP.HCM
screenshot_1649219527

Trả lời phỏng vấn báo Nhân dân về Kết nối Metro với mạng lưới xe buýt thành phố Hồ Chí Minh

Tôi hoàn toàn dồng ý với đề xuất của Sở GTVT Tp.HCM vì đây là bước triển khai kết nối tuyến metro số 1 với mạng lưới tuyến xe buýt thành phố. Tuy nhiên, theo tôi đến nay mới trình là khá chậm! Nên rất mong HĐND TP sớm phê duyệt mới mong kịp tuyến độ!

Ngoài ra, bên cạnh đó để thể đồng bộ việc quản lý – điều hành toàn bộ hệ thống VTHKCC, Sở GTVT thành phố cũng cần sớm:

– Xem xét sáp nhập một số tuyến xe buýt đang chạy song trùng trên trục tuyến đường Hà Nội – Suối Tiên, và điều chỉnh các tuyến xe buýt đang  chạy cắt ngang trục tuyến này nhằm gom khách cho tuyến chính;

– Đồng thời, sớm nhất thể hóa hệ thống bán vé theo tinh thần chỉ sử dụng một vé chung cho cả hệ thống, cả về mặt phát hành và thanh toán.

 Có như thế khi đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 người dân thành phố mới đi lại được thuận lợi và an toàn!

Lê Trung Tính,

CT Hiephoi VTHK TP. HCM

(4/4/22)

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply