Trả lời PV Thi Nhung báo Pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Quan điểm hiệp hội
  4. Trả lời PV Thi Nhung báo Pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô
IMG_0690

Câu hỏi 1:  Bộ Công an cho rằng người dân có quyền đấu giá biển số xe ngay cả lúc chưa sở hữu chiếc xe của mình. Vậy việc này có phù hợp hay không? Có ảnh hưởng đến việc giữ biển số mà không mua xe để gắn lên hay không, hoặc một biển số sẽ gắn trên nhiều xe khác nhau theo từng thời điểm?

Trả lời 1:

Theo tôi đây là một nhu cầu chính đáng của người dân và đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường như chúng ta đang theo đuổi hiện nay. Việc này, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị và sau đó trong điều 13 luật quản lý và sử dụng tài sản công,  đã giao cho Chính phủ qui định chi tiết việc khai thác kho biển số xe, nhưng đến nay vẫn chưa có nghị định là điều đáng tiếc! Nay, Bộ Công an mới đưa vào dự thảo luật mới là quá chậm, là một sự lãng phí lớn nguồn tài nguyên quốc gia, đồng thời cần cân nhắc sự trùng lắp giữa luật!?

Khi biển số xe đã được đưa ra đấu gia công khai và minh bạch thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành một tài sản nên việc chưa sở hữu xe cũng có quyền đấu giá là điều đương nhiên hoặc họ dùng biển số này để gắn lên  nhiều xe khác nhau là chuyện bình thường (nên lưu ý là mỗi xe một biển số thôi nhé)!

Câu hỏi 2: Bộ Công an cho rằng người dân tự có quyền định đoạt biển số sau đấu giá, vậy sau đó người dân bán đi biển số này với mức giá khác có gây mất trật tự khác hay không?

Trả lời 2:

Đấy là điều hoàn toàn đúng vì biển số trúng đấu giá lúc bấy giờ đã trở thành tài sản của người trúng đấu giá nên các việc cho, tặng, bán là đương nhiên thuộc quyền của người sở hữu chủ theo luật định. Còn bán giá bao nhiêu thì tùy theo cung, cầu trên thị trường, chúng ta chớ có lo con bò trắng răng!

Câu hỏi 3: Nên đề xuất cách đấu giá biển số như thế nào cho phù hợp?

Trả lời 3:

Thực ra, đây chỉ là bước đầu nên chúng tôi thấy có thể tạm thời chấp nhận đề xuất của Bộ Công an, chứ về lâu về dài, để công tác đấu giá ngày càng hoàn chỉnh, tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải nghiên cứu bổ sung một số nội dung như:

  • Không chỉ có 2 cách đăng ký như đến nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hoặc đăng ký trực tuyến; mà còn phải tiến tới ủy quyền cho đăng ký ngay tại các đại lý mua, bán xe nhằm tiện lợi cho dân;
  • Tiến tới việc bán đấu giá biển số xe có thể ngay ở chợ đêm như ở bang Victoria – Úc hoặc  không chỉ đấu giá biển số xe có các chữ số mà còn mở rộng ra như kèm hình ảnh, tên riêng… nói chung là mang tính “độc, lạ và đẹp” theo nhu cầu của người dân;
  • Số tiền thu đươc từ các cuộc đấu giá không nên nộp tất cả vào ngân sách TW mà nên trích để lại cho các địa phương, ít nhât cũng khoảng 30-40%, nhằm khuyến khích người dân khu vực có biển số xe tích cực đấu giá mua biển số xe; đồng thời số tiền còn lại cũng nên ưu tiên dành cho ngành giáo dục và y tế như các nước đi trước thường làm!

ThS. Lê Trung Tính,

Chủ Tịch Hiệp hội VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM

(21/10/2020)

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply