TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN TẠI TP.HCM

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. An toàn giao thông
  4. TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN TẠI TP.HCM
DSC00027

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN TẠI TP.HCM

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM đã nhận được văn bản số 16143/SGTVT-VTĐB ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Sở GTVT TP.HCM về việc triển khai chương trình tập huấn kỹ năng lái xe an toàn tại TP.HCM.

Nay, VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM xin đăng nguyên văn công văn trên để quý hội viên, các DN – HTX trong khối biết và thực hiện đăng ký tham gia.

VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

Ngày 25 tháng 11 năm 2016