TVPL NGÀY 17/03/2017 – THỦ TỤC SANG TÊN XE GÓP VỐN KHI HTX GIẢI THỂ

  1. Homepage
  2. Pháp luật
  3. Tư vấn pháp luật
  4. TVPL NGÀY 17/03/2017 - THỦ TỤC SANG TÊN XE GÓP VỐN KHI HTX GIẢI THỂ
IMG_3347
TVPL NGÀY 17/03/2017 – THỦ TỤC SANG TÊN XE GÓP VỐN KHI HTX GIẢI THỂ
HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔHÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM               BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP VẬN TẢINgày 17/3/2017 Hỏi:  Tôi là thành viên góp vốn của HTX Bảo Linh và đã góp một chiếc xe ô tô. Hiện nay, HTX này đang trong giai đoạn giải thể. Xin Luật sư hướng dẫn thủ tục sang tên chiếc xe mà tôi đã góp vốn vào HTX này?Luật sư trả lời:Trước tiên, ông/ bà cần phải,-       Xác định giá trị góp vốn ban đầu và các thủ tục để chứng nhận vốn góp;-       Xử lý tài sản và vốn của HTX khi bị giải thể và trình tự thực hiện theo luật định;-       Tiến hành Thủ tục sang tên xe HTX cho Cá nhân.Cụ thể, 1.  Xác định giá trị góp vốn ban đầu và các thủ tục để chứng nhận vốn góp1.1.              Xác định giá trị vốn góp–     Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn.-     Giá trị vốn góp bằng các loại tài sản khác được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc thông qua tổ chức thẩm định.( Theo Điều 42 Luật HTX 2012)1.2.              Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp–     Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.-     Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.-     Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:o  Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;o   Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;o  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.o  Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn;o  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.-     Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp do điều lệ quy định.( Theo Điều 17 Luật HTX 2012) 2.  Xử lý tài sản và vốn của HTX khi bị giải thể và trình tự thực hiện theo luật định2.1.               Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể–     Trình tự xử lý vốn, tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:o  Thu hồi các tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;o  Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia;o  Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.-     Xử lý tài sản còn lại, trừ tài sản không chia được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:o  Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi và thanh lý tài sản;o  Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động;o  Thanh toán các khoản nợ có bảo đảm theo quy định của pháp luật;o  Thanh toán các khoản nợ không bảo đảm;o  Giá trị tài sản còn lại được hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ.-     Việc xử lý tài sản thực hiện theo thứ tự ưu tiên được quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp giá trị tài sản còn lại không đủ để thanh toán các khoản nợ thuộc cùng một hàng ưu tiên thanh toán thì thực hiện thanh toán một phần theo tỷ lệ tương ứng với các khoản nợ phải chi trả trong hàng ưu tiên đó.( Theo Điều 49 Luật HTX 2012) 2.2.              Trình tự trả lại vốn góp–     Việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên chỉ được thực hiện sau khi hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã đã quyết toán thuế của năm tài chính và bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.Thành viên, hợp tác xã thành viên chỉ được trả lại vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.Cá nhân hoặc tập thể quyết định việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên không đúng quy định tại khoản này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.-     Việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên do điều lệ quy định, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định của pháp luật có liên quan.( Theo Điều 51 Luật HTX 2012) 3.  Tiến hành sang tên theo quy định pháp luật3.1.  Hồ sơ cần chuẩn bị–     Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp/ Hợp tác xã bán-     Chứng nhận mẫu dấu của Doanh nghiệp/ Hợp tác xã bán-     Hợp đồng bán xe của Doanh nghiệp/ Hợp tác xã bán cho cá nhân-     Quyết định thanh lý xe của Doanh nghiệp/ Hợp tác xã-     Biên bản họp hội đồng Doanh nghiệp/ Hợp tác xã-     Hóa đơn GTGT của Doanh nghiệp/ Hợp tác xã-     Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu của cá nhân mua xe-     Hai tờ khai thông tin xe theo mẫu của thông tư 15-     Kê khai thuế, nộp thuế tại cơ quan thuế-     Hai bộ cà số khung số máy xe –     Đăng ký đăng kiểm xe ô tô 3.2.  Địa điểm nộp hồ sơ–     Địa điểm thứ nhất: Điểm đăng ký xe ô tô tại Đội CSGT An Sương ,
1509 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCMo   xe ôtô con,o   ôtô chở người (ôtô khách) có số người dưới 30 chỗ ngồi,o   ôtô chở hàng (ôtô tải) có trọng tải dưới 5 tấn (5.000kg) và o   xe Rơ moóc hoặc Sơ mi rơ moóc Của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hộ khẩu và trụ sở tại các quận, huyện: Huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh; Quận 12, Tân Phú, Bình Tân.-     Địa điểm thứ hai: Điểm đăng ký xe ô tô tại Đội CSGT Rạch Chiếc ,
212 Quốc Lộ 1A, P. Tân Phú, Quận 9, TP.HCMo   Tất cả các loại xe ôtô của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hộ khẩu và trụ sở tại các quận, huyện: Huyện Nhà Bè, Cần Giờ; Quận Thủ Đức, 2, 9, 7.-     Địa điểm thứ ba: Điểm đăng ký xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 282 Nơ Trang Long Q. Bình Thạnh, TP.HCMo    Ô tô của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hộ khẩu và trụ sở tại các quận còn lại o   Các đối tượng xe ôtô chở người (ôtô khách) có số người từ 30 chỗ ngồi trở lên, ôtô chở hàng (ôtô tải) có trọng tải từ 5 tấn (5.000kg) trở lênCủa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hộ khẩu và trụ sở tại các quận, huyện: Huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh; quận 12, Tân Phú, Bình Tân. Vài dòng chia sẻ cùng ông/ bàTrân trọng!  BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT