TVPL NGÀY 17/03/2017 – XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  1. Homepage
  2. Pháp luật
  3. Tư vấn pháp luật
  4. TVPL NGÀY 17/03/2017 - XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
636407318902326666__DSC0059

TVPL NGÀY 17/03/2017 – XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

Ngày 17/3/2017

Hỏi: Xin Luật sư cho biết, tại sao cùng một hành vi vi phạm hành chính nhưng mức phạt lại áp dụng khác nhau. Cụ thể, mức phạt của Doanh nghiệp kinh doanh vận tải  luôn gấp đôi mức phạt của Lái xe vi phạm?

Luật sư trả lời:

Về vấn đề áp dụng mức phạt, cơ quan chức năng đã áp dụng Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính được quy tại điểm e khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

“Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”.

Đồng thời, căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

“Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.”

Có nghĩa là, nếu hành vi vi phạm hành chính do cá nhân gây ra thi cá nhân đó sẽ bị xử lí vi phạm hành chính, trừ trường hợp hành vi vi phạm đó, buộc cá nhân và tổ chức cùng chịu trách nhiệm

Vài dòng chia sẻ cùng ông/ bà

Trân trọng!

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT