V/v đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW xây dựng công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. V/v đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW xây dựng công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply