V/v không xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB đối với các trường hợp chủ/người điều khiển xe ô tô KDVTHK di chuyển phương tiện đã hết thời hạn kiểm định (hoặc sắp hết thời hạn kiểm định) đến đơn vị đăng kiểm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. V/v không xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB đối với các trường hợp chủ/người điều khiển xe ô tô KDVTHK di chuyển phương tiện đã hết thời hạn kiểm định (hoặc sắp hết thời hạn kiểm định) đến đơn vị đăng kiểm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply