Về đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Quan điểm hiệp hội
  4. Về đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM
IMG_0644

Về đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM

       Nhận lời mời của Sở GTVT ở giấy mời số ngày 06/11/2020 của Sở GTVT và qua nghiên cứu tài liệu đính kèm, chúng tôi xin có một số ý kiến đóng góp với Hội đồng tư vấn như sau:

1) Chúng tôi ủng hộ mục tiêu thu phí của đề án vì:

– Đây là giải pháp căn cơ nhằm tăng cường nguồn lực trong điều kiện khoản trích nộp cho TW cao và khoản để lại cho TP quá ít, không đủ để xây dựng hạ tầng đáp ứng sự phát triển của thành phố ta;

– Ngoài ra, mô hình này TP. Hải Phòng phía Bắc đã đi tiên phong và thực hiện có hiệu quả rõ rệt, nên nay ta tiếp tục triển khai là có cơ sở để thực hiện;

Vấn đề còn lại là: Ta phải cân nhắc thời gian thực hiện, xác định mức thu vừa phải, nhằm nuôi dưỡng nguồn lực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang còn hoành hành và chi phí logistic VN đang khá cao với khu vực; đồng thời cần đảm bảo 2 mục tiêu kép rất quan trọng là: Phương pháp hành thu không gây trở ngại cho các đối tượng được áp dụng và việc sử dụng nguồn thu đúng mục đích ban đầu, là để xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM.

2) Vì các lẽ đó, chúng tôi đề nghị:

a) Thời gian thu: Cần lùi thêm đến ngày 01/01/2022 vì do đại dịch Covid-19 nên các đối tượng được áp dụng đang gặp nhiều khó khăn cần thời gian phục hồi;

b) Mức thu phí: Cũng vì thời gian thu phí rơi vào thời điểm đại dịch Covid-19 có khả năng vừa mới kiểm soát được nên giới vận tải đang gặp khó khăn, giới chủ hàng cũng chưa thực sự phục hồi nên mức thu chỉ khoảng 75% mức thu của cảng Hải Phòng và nếu đạt kết quả tốt sẽ tăng lên mức 100% vào năm sau là hợp lý.

c) Phương pháp hành thu: Cần áp dụng công nghệ hiện đại nhất và không áp dụng đóng phí bằng tiền mặt;

d) Sử dụng nguồn thu: Sở GTVT cần dự kiến một vài kịch bản khi nguồn thu đạt mức 3.000 tỉ – 5.000 tỉ, chúng ta sẽ sử dụng số tiền đó vào việc mở rộng hoặc nâng cấp các công trình trọng điểm nào để cụm Cảng biển TP.HCM có cơ hội phát triển tốt hơn, nhằm giúp các vị đại biểu HĐND TP có niềm tin khi bấm nút thông qua đề án.

e) Về đối tượng thu: Chịu tác động chính là giới chủ hàng xuất nhập khẩu và lực lượng vận tải hành hóa, container. Do vậy, đề nghị Sở GTVT nên tham khảo ý kiến của các Hiệp hội liên quan này như Hiệp Hội Vận Tải Hàng Hóa, Hiệp Hội Ngành Xuất Nhập Khẩu…

Thành viên Hội đồng tư vấn GTVT TP.HCM,

Lê Trung Tính,

(11/11/2020)

 

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply