Về việc đề nghị xem xét tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện lưu thông trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. Về việc đề nghị xem xét tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện lưu thông trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply