Việc giảm giá cước ở một số đơn vị tiêu biểu của Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. Giá cước vận tải
  4. Việc giảm giá cước ở một số đơn vị tiêu biểu của Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM
MÙt góc b¿n xe miÁn ông, Q. Bình Th¡nh, TP.HCM -

Việc giảm giá cước ở một số đơn vị tiêu biểu của Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

              Hợp tác xã chúng tôi có 22 tuyến xe đò từ bến xe Miền Tây (TP.HCM) về các tỉnh miền Tây, đến nay có ba đợt giảm giá cước ở tất cả 22 tuyến xe. Trong đó tuyến có mức giảm giá vé thấp nhất là 18%, tuyến có mức giảm giá vé nhiều nhất là 31%.

             Chúng tôi còn quyết định giảm giá vé bốn tuyến xe buýt không trợ giá với mức giảm 16-20%. Như vậy, chúng tôi đã giảm giá vé đúng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Bộ GTVT. Nếu xăng dầu còn giảm, chúng tôi tiếp tục giảm giá nữa.

               Bộ trưởng Bộ GTVT nói đúng khi yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra các DN chưa giảm giá cước theo giá xăng dầu giảm. Tôi nghĩ là bộ trưởng đưa ra khuyến cáo người dân cần tẩy chay các DN không giảm giá vé là thể hiện vai trò về quản lý nhà nước.

                Vấn đề còn lại là từ khuyến cáo của bộ trưởng Bộ GTVT, người tiêu dùng sẽ quyết định tẩy chay hay không tẩy chay DN chưa giảm giá cước.

Ông LÂM VĂN PHẤN

 (Chủ nhiệm Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Việt Thắng)