VTV9 – Xe du ben coc sau TB

 1. Homepage
 2. Tin tức và Sự kiện
 3. Quan điểm hiệp hội
 4. VTV9 - Xe du ben coc sau TB
z4897562397521_985958fdafce3b4f17231664f479faab

Cau hỏi 1:

Sau vụ Thành Bưởi, ông có đánh giá như thế nào về việc nhiều xe tra hình núp dưới chiêu bài xe hợp đồng?

Câu tra loi 1:

Sau vụ nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị thanh tra và kết luận DN này đã vi phạm 8 điều kiện kinh doanh vận tải theo qui đinh ở NĐ 10 và TT 12 ; đồng thời ngành GTVT đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra ngành công an để điều tra tiếp các dấu hiệu vi phạm pháp luât khác, là một tiếng chuông “báo động đỏ” dành cho những DN/HTX hay hộ kinh doanh nào đang làm ăn gian dối phải “co vòi” lại!

Theo số liệu báo cáo của một số bến xe liên tỉnh, gần dây hành khách đi lại đã gia tăng ở các bến, là một tín hiệu đáng mừng, vì chứng tỏ lượng xe “dù dọt” trước đây đã biết cái sai của họ!

Chúng tôi đánh gía là loại hình xe hợp đồng trá hình – hoạt động núp bóng dươi hình thưc xe tuyên cố đinh, đã bị lật tẩy! khó có đất sống như trươc đây!

Cau hỏi 2:

Theo ông xe hợp đồng cần được quản lý như thế nào để không trở thành xe tuyến cố định?

Cau tra lòi 2: 

Thực  ra, qui đinh hiên nay ở các NĐ 10 và thông tư 12 đã khá  rõ ràng rồi, khó lẫn vào đâu được! Cụ thể là các bạn biết đấy, trước khi để xảy ra tai nan giao thông nghiêm trọng, nhà xe Thanh Bưởi họat động bình thưởng, chỉ có những ngừoi trong nghề như chúng tôi mới xác định  rằng phương thức họ hoạt động của họ là không đúng vói qui đinh hiện hành! nhưng sau khi xảy ra tai nạn,  khi lực luong thanh, kiểm  tra họ vào cuộc thì mới vỡ lẽ ra rằng: DN này đã bị phat hiện đến những 8 lỗi vi phạm!

Còn quan 1ý thế nào để “xe hợp đồng” không trở thành “xe tuyến cố đinh” thi theo tôi chúng ta chỉ cần căn cứ các điểm đặc trưng của từng loại xe hợp đồng hay xe tuyên cố định như:

Xe hợp đồng:

 1. Hợp đồng phải ký kêt bằng văn bản và nguoi thuê xe phải thuê cả chuyến xe (mỗi hợp đồng là một chủ thể có nhu cầu thực sự, không có chuyên nhờ 1 HK đi xe thay măt khách để ký!);
 2. Mỗi hợp đồng có một “phiêu thu tiền riêng”, số tiên phải tương ứng với giá trị chuyên xe đó (không có chuyện bán vé lẻ hay thông bao đặt vé lẻ công khai trên mạng như vùa qua!);
 3. Phải có danh sách người đi với tên, ho và năm sinh ( nhân viên thửa hành chỉ cần đối chiếu một vài chỉ dấu nhân thân là phát hiện khách có đi theo doàn hay khách mua ve lẻ không!);
 4. Trước khi đi phải báo cáo về cho sở GTVT sở tại!

Xe tuyến cố định:

 1. Lấy và trả khách ở tại các bên xe qui định và nhất thiết phải có chữ ký của nhân viên các bến đó;
 2. Khách lên xe phải có vé với ghế ngồi tương ứng;
 3. Hành trình chạy xe phải theo tuyến đã qui đinh sẵn;

Cau hỏi 3:

Các cơ quan chức năng vẫn cho rằng chính vì chưa xác định rõ định nghĩa nên mới dẫn đến khó quản lý. Theo ông thì điều này nên được giải quyết như thế nào?

Câu tra lói 3:

Thực ra, như tôi đã trả lời nhiêu lần, với qui định hiện hành, nếu cán bộ thực thi nhiệm vụ với lương tâm chức nghiệp của mình họ có đủ yếu tố để xác định đâu là loại xe hoạt động không đúng với loại hình!

Nếu cần thiết phải làm rõ hơn nữa, thi tôi nghĩ chúng ta cần minh thị bổ sung khái  niệm “xe dù, bến cóc” là gì ? mà theo tôi là không gì khác ngoài qui đinh: “ Xe dù, bến cóc là nhũng xe, bến hoạt dộng không đúng với qui định hiện hành”. Đến lúc này thì các viên chưc liên quan không còn giải thích “xe dù, bên cóc” theo kiểu bao che : “ họ chỉ lấy, trả khach không đúng chỗ”  hoặc “ họ chi chạy sai tuyến”!

Lê Trung Tính,

CT Hiệp hội VTOTHK TP.HCM

16/11/23)

 

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply