Ý kiến của bộ GTVT

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
  4. Ý kiến của bộ GTVT
about3

Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể trong ngành GTVT.

Ngày 24/04/2015 Bộ GTVT đã có văn bản số 360/TB-BGTVT thông báo kết luận của thứ trưởng Lê Đình Thọ tại hội nghị sơ kết sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung Ương 5 khóa IX, về  tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong ngành giao thông vận tải.

Văn phòng Hiệp hội VT HK LT & DL Tp.HCM xin đăng nguyên văn để các hội viên khối HTX biết thực hiện.

Thông báo 360/TB-BGTVT ngày 24/04/2015

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019