Yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với đà giảm giá nhiên liệu của UBND Tp.HCM

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. Giá cước vận tải
  4. Yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với đà giảm giá nhiên liệu của UBND Tp.HCM
636747599043600145_ypt73A

Yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với đà giám giá nhiên liệu của UBND Tp.HCM

 Kính gửi:   –    Các hội viên Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TP.HCM;

                    –         Các DN- HTX vận tải.

VP Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TP.HCM vừa mới nhận được văn bản khẩn số 9650/VP-ĐTMT ngày 15/11/2014 của Văn phòng UBND Thành phố về việc “Yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với đà giám giá nhiên liệu” .

Về vấn đề này, VP Hiệp hội yêu cầu các DN- HTX hội viên cần nhanh chóng thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố và ý kiến hướng dẫn của liên Sở GTVT- Sở Tài Chính ở cuộc họp ngày 14/11/2014; đồng thời, gửi mail về VP Hiệp hội một bản kê khai lại giá cước hoặc nêu các khó khăn trở ngại (nếu có), để VP Hiệp hội tổng hợp báo cáo với cấp trên, hoặc có đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn TP.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động.

 Rất mong sự hợp tác của quý hội viên, DN- HTX trong khối./.

Trân trọng,

Chủ tịch Hiệp hội

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019