Ban Chấp Hành Và Ban Kiểm Tra NK 2017-2022


STT Họ & Tên Chức vụ Số ĐT Email Đơn vị công tác Địa chỉ cơ quan Ghi chú
I. BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT:
1 Hồ Thanh Tùng Trưởng ban 0918 383 897 (0283 755 3385) [email protected] Nguyên giảng viên Trường CĐGTVT, Hội luật gia Quận 6
2 Trương Thị Thu Trang Phó ban   Hội luật gia Quận 6
3 Trần Thành Trung Ủy viên 0908 444 211 [email protected] Cty Phương Trang (Futa Buslines)
II. BAN TÀI CHÍNH:
1 Đặng Thanh Bình Trưởng ban   Cty Đỉnh Lốp
2 Võ Xuân Yên Phó ban 0908 227 346(0938 552 089) [email protected] Cty nhớt Nano 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
3 Nguyễn Thị Ngọc Trang Ủy viên 0909 909 873 [email protected] HTX Ngọc Huệ 175/2 Nguyễn Kim, P.7, Quận 10
III. BAN TRUYỀN THÔNG ĐỐI NGOẠI:
1 Đoàn Dũng Trưởng ban [email protected] Cty DFM
2 Tình Phó ban 0938 439 768 [email protected] Cty Vũ Linh
3 Nguyễn Hoàng Trị Ủy viên 0903 628 353 [email protected] Metro TP.HCM
4 Lâm Thanh Bảo Hạnh Ủy viên 0936 001 002 [email protected] Nhà báo Vata 0335 959 978
IV. BAN GIẢNG HUẤN:
1 Lê Trung Tính Trưởng ban 0909 100 752 [email protected] Hiệp hội VT ÔT HK LT & DL TP.HCM 004 Lô C cc 78 Kinh Dương Vương, P.13, Quận 6, TP.HCM
2 Trương Hoàng Quốc Phong Giảng viên (GV) 0989 111 220 [email protected] Bến xe Miền Tây 38/21 Bửu Đình, P.5, Quận 6 , TP.HCM
3 Phạm Thanh Thảo GV 0918 698 737 (0938 916 054) [email protected] TTQL GTCC
4 Phạm Vương Bảo GV 0909 322 116 [email protected] TTQL GTCC
5 Hồ Quí Vinh GV 0926 188 225 (0908 660 226) [email protected] TTQL GTCC
6 Nguyễn Thụy Oanh Vũ GV 0779 759 395 saobang4781 TTQL GTCC 38/21 Bửu Đình, P.5, Quận 6 , TP.HCM
7 Hồ Thanh Tùng GV 0918 383 897 [email protected] Nguyên giảng viên Trường CĐGTVT, Hội luật gia Quận 6
8 Trần Thành Trung GV 0908 444 211 [email protected] Cty Phương Trang (Futa Buslines)
9 Nguyễn Hoàng Trị GV 0903 628 353 [email protected] Metro TP.HCM