Tổng Quan Về Tiền Thân Của Hiệp Hội Hiện Nay


Lịch sử hình thành và phát triển

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích: “tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên với tiêu chí Hợp tác – Phát triển – Bền vững”. Theo ngành nghề kinh doanh, có hiệp hội đa ngành, hiệp hội cùng một ngành hay một lĩnh vực hoạt động…

Một trong các cam kết quan trọng khi Việt Nam gia nhập WTO là:  “Nhà nước sẽ không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”, vì thế vai trò của các Hiệp hội ngày càng được nâng cao. Điều này đã được thể hiện qua việc số đông các trường hợp tranh chấp, dàn xếp trong thương mại quốc tế là do các Hiệp hội đứng ra thực hiện,cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Do đó, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển được, doanh nghiệp phải giải quyết tốt mối quan hệ đan xen giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Nhà nước, giữa doanh nghiệp với xã hội. Trong mối quan hệ này hội, hiệp hội đóng vai trò trung gian tích cực, góp phần thỏa mãn nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích của các doanh nghiệp thành viên hiệp hội. Từ đó, cho thấy sự ra đời của các hội, hiệp hội là xu thế tất yếu mang tính khách quan nhằm tác động vào sản xuất, tổ chức lưu thông sản phẩm và tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, hiệp hội.

I. Giới thiệu Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TPHCM:

Với mục tiêu đó, ở TPHCM hiện nay đã có 4 Hiệp hội chuyên ngành: Hiệp hội vận tải taxi; Hiệp hội vận tải hàng hóa; Hiệp hội vận tải xe buýt và Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM. Riêng Hiệp hội ta được thành lập từ ngày 25/8/1998, đến nay đã được hơn 17 năm và đã trải qua 3 nhiệm kì.

Hiện nay, hiệp hội đang ở nhiệm kỳ thứ  III 2012-2017, có tất cả 66 hội viên. Cơ cấu thành phần Ban lãnh đạo gồm: 9 thành viên trong Ban chấp hành và 3 thành viên trong Ban kiểm tra.Trong đó, chủ tịch hiệp hội hiện nay là ông Lê Trung Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, nguyên trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM.

Văn phòng Hiệp hội được đặt tại địa chỉ: 004 Lô C, Chung cư 78 Kinh Dương Vương, P13, Q6 TP.HCM . SĐT liên lạc:(08) 38 17 22 31. Email [email protected],Website: hiephoivantaihk.com

II. Đến với Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh TPHCM, các DN-HTX  được những gì?

2.1 Xây dựng Hiệp hội ngày càng lớn mạnh:

Theo thống kê năm 2012 của Sở GTVT TPHCM, hiện nay đang có khoảng 500 DN-HTX đang hoạt động trong lĩnh vực  vận chuyển hành khách LT & DL. Tuy nhiên, hội viên của hiệp hội chỉ mới đạt đến con số 66 ( hơn 12%) rất khó phát huy được năng lực, vai trò của mình. Qua tìm hiểu,chúng tôi được biết rằng nhiều đơn vị còn ngại khi vào hiệp hội sẽ phải đóng hội phí mà chẳng thấy được lợi gì? hoặc nhà nước có thể cáng đáng và giải quyết mọi công việc trong xã hội, hiệp hội chẳng qua chỉ là tổ chức phụ trợ, thứ yếu và mang tính chất  biểu trưng. Theo chúng tôi, như đã trình bày ở phần đầu, đây là những quan điểm chưa đúng về vai trò và tầm quan trọng của hiệp hội trong quá trình hội nhập hiện nay.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể nói ngược lại: “Nếu gia nhập hiệp hội thì chúng ta sẽ mất gì?” Ngày nay, một doanh nghiệp ngoài việc hoạt động kinh doanh kiếm lãi còn phải nghĩ đến hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng thì mới có thể phát triển bền vững được. Số hội phí phải đóng sẽ chẳng là bao đối với một doanh nghiệp, mà chắc chắn DN-HTX nào cũng phải góp phần tham gia các hoạt động xã hội.

Để khuyến khích các DN, HTX tham gia Hiệp hội, bắt đầu từ năm  2014, BCH  có chủ trương mới như sau:

– Miễn, giảm phí gia nhập lần đầu (5.000.000đồng/đơn vị) theo qui định chung của Hiệp hội ô tô Việt Nam, hoặc không thu hội phí trong thời gian từ 6 tháng – 1 năm đối với những  DN-HTX  có qui mô nhỏ, lẻ , hoặc còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh;

– Miễn 3 tháng hội phí đối với các hội viên giới thiệu được đơn vị mới tham gia vào Hiệp hội…

2.2 Quyền lợi của DN-HTX  khi gia nhập Hiệp hội:

– Đại diện, làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên;

– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ cho hội viên theo khả năng của Hiệp hội trong khuôn khổ luật pháp;

– Động viên sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên trong công tác phát triển ngành vận tải hành khách trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật;

– Cập nhật và cung cấp cho các hội viên về chính sách, pháp luật và các chủ trương của nhà nước liên quan đến ngành vận tải hành khách theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, cách thức quản lý mới, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho hội viên Hướng tới việc tư vấn pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn; hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức về luật pháp…

2.3 Nghĩa vụ của DN-HTX  khi gia nhập Hiệp hội:

– Tuân thủ theo quy chế hoạt động, điều lệ hoạt động của Hiệp hội ô tô Việt Nam, Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM;

– Đóng hội phí gia nhập lần đầu 5.000.000 đồng và hội phí hàng tháng 200.000đ/tháng hoặc 2.400.000 đ/ năm; kể từ 15/7/2015 VP Hiệp hội phải trang trải toàn bộ chi phí hoạt động của mình, do đó HH rất hoan nghênh những DN- HTX có nhã ý đóng góp nhiều hơn so với mức hội phí quy định.

– Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các cuộc họp và các công tác khác để phát triển Hiệp hội…

Nếu thống nhất với những mục tiêu, phương hướng, cách thức của Hiệp hội mà chúng tôi đã nêu, các bạn hãy điều đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đính kèm và gửi về địa chỉ Hiệp hội: 004 Lô C, Chung cư 78 Kinh Dương Vương, P13, Q6 TP.HCM .; hoặc Email : [email protected] ./.

TM Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TPHCM

Chủ tịch Hiệp hội (đã ký)

Lê Trung Tính

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

Điều lệ hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH & DU LỊCH TP.HCM

“ Ban hành kèm theo quyết định số 02/ 2014 / QĐ – HHVTHK ngày  6 / 1 / 2014 của Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách LT & DL TPHCM”

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hiệp hội vận tải  hành khách LT & DL tại thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

ĐIỀU 1. CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Văn phòng Hiệp hội là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chấp hành và thường trực Ban chấp hành Hiệp hội. Thường xuyên tổng hợp tình hình, điều hành hoạt động của Hiệp hội theo kế hoạch, chương trình đã đề ra và thực hiện công tác hành chính và quản trị cơ quan văn phòng.

ĐIỀU 2. NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG HIỆP HỘI.

– Giúp chủ tịch xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Hiệp hội. Tổng hợp, lập báo cáo sơ, tổng kết các hoạt động của Hiệp hội;

– Thực hiện công tác soạn thảo văn bản và phát hành văn bản của Hiệp hội;

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ;

– Thực hiện quản lý tài sản, các trang thiết bị của Văn phòng  Hiệp hội;

– Thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Hiệp hội gồm: mời họp, bố trí phòng họp, in ấn tài liệu, lập dự toán kinh phí hội nghị, thực hiện nhiệm vụ đưa đón lãnh đạo Hiệp hội và khách của Hiệp hội khi có yêu cầu;

– Tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng có liên quan đến ngành vận tải hành khách LT & DL, đến các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội kịp thời báo cáo lãnh đạo. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hiệp hội cung cấp các thông tin, số liệu cho các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan thông tấn báo chí;

– Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và cung cấp văn bản liên quan đến vận tải  hành khách LT & DL đến các Doanh nghiệp- Hợp tác xã hội viên;

– Thực hiện công tác quản lý tài chính Hiệp hội như : hội phí, kinh phí từ các nguồn tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội và thu từ các nguồn dịch vụ khác; báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định;

– Bảo đảm  an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong Văn phòng hiệp hội;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.

ĐIỀU 3: BIÊN CHẾ CÁN BỘ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG.

* Tổng thư ký

– Tổng thư ký  chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;

– Soạn thảo, theo dõi bản tin hàng tháng để cung cấp thông tin gửi đến các hội viên; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch Hiệp hội trả lời các kiến nghị đề xuất của hội viên, DN-HTX (nếu có) một cách kịp thời;

– Phụ trách công tác quản trị, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của văn phòng, theo dõi việc phát triển hội viên;

– Đề xuất kí kết, tổ chức khai thác các hợp đồng dịch vụ (nếu có) nhằm tăng thêm nguồn thu cho Hiệp hội.

* Thư ký Hiệp hội

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, kế toán tài chính (giao dịch với ngân hàng), quản lý con dấu, việc thu chi Hiệp hội, cấp phát lương, phụ cấp (nếu có), theo dõi thực hiện việc thu hội phí và các chế độ khác theo quy định của nhà nước đối với nhân viên làm việc tại văn phòng Hiệp hội;

– Phụ trách công tác soạn thảo văn bản theo chỉ đạo của Thường trực Ban chấp hành. Tổng hợp ý kiến và thông báo kết luận của lãnh đạo Hiệp hội tại các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban chấp hành cho các Doanh nghiệp – Hợp tác xã hội viên;

– Theo dõi, cập nhật, quản trị chung những tin tức, sự kiện chung trong ngành vận tải trên trang web Hiệp hội (http://hiephoivantaihk.com/ );

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch hoặc Tổng thư ký phân công.

Trong trường hợp Văn phòng Hiệp hội chưa bố trí được vị trí Tổng thư ký, thì Thư ký chịu trách nhiệm một số công việc của Tổng thư ký.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

* Quy định này có giá trị thực hiện kể từ ngày kí cho đến khi có quy định khác thay thế;

* Các Ủy viên  Ban chấp hành, hội viên và văn phòng Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này;

* Việc bổ sung và sửa đổi Quy định này do Chủ tịch Hiệp hội vận tải  hành khách LT & DL tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định./.

TM. HIỆP HỘI VẬN TẢI HK LT  & DL TPHCM

Chủ tịch,

Lê Trung Tính (đã ký)

Các ban chuyên môn

STT Họ & Tên Chức vụ Số ĐT Email Đơn vị công tác Địa chỉ cơ quan Ghi chú
I. BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT:
1 Hồ Thanh Tùng Trưởng ban 0918 383 897 (0283 755 3385) [email protected] Nguyên giảng viên Trường CĐGTVT, Hội luật gia Quận 6
2 Trương Thị Thu Trang Phó ban   Hội luật gia Quận 6
3 Trần Thành Trung Ủy viên 0908 444 211 [email protected] Cty Phương Trang (Futa Buslines)
II. BAN TÀI CHÍNH:
1 Đặng Thanh Bình Trưởng ban   Cty Đỉnh Lốp
2 Võ Xuân Yên Phó ban 0908 227 346(0938 552 089) [email protected] Cty nhớt Nano 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
3 Nguyễn Thị Ngọc Trang Ủy viên 0909 909 873 [email protected] HTX Ngọc Huệ 175/2 Nguyễn Kim, P.7, Quận 10
III. BAN TRUYỀN THÔNG ĐỐI NGOẠI:
1 Đoàn Dũng Trưởng ban [email protected] Cty DFM
2 Tình Phó ban 0938 439 768 [email protected] Cty Vũ Linh
3 Nguyễn Hoàng Trị Ủy viên 0903 628 353 [email protected] Metro TP.HCM
4 Lâm Thanh Bảo Hạnh Ủy viên 0936 001 002 [email protected] Nhà báo Vata 0335 959 978
IV. BAN GIẢNG HUẤN:
1 Lê Trung Tính Trưởng ban 0909 100 752 [email protected] Hiệp hội VT ÔT HK LT & DL TP.HCM 004 Lô C cc 78 Kinh Dương Vương, P.13, Quận 6, TP.HCM
2 Trương Hoàng Quốc Phong Giảng viên (GV) 0989 111 220 [email protected] Bến xe Miền Tây 38/21 Bửu Đình, P.5, Quận 6 , TP.HCM
3 Phạm Thanh Thảo GV 0918 698 737 (0938 916 054) [email protected] TTQL GTCC
4 Phạm Vương Bảo GV 0909 322 116 [email protected] TTQL GTCC
5 Hồ Quí Vinh GV 0926 188 225 (0908 660 226) [email protected] TTQL GTCC
6 Nguyễn Thụy Oanh Vũ GV 0779 759 395 saobang4781 TTQL GTCC 38/21 Bửu Đình, P.5, Quận 6 , TP.HCM
7 Hồ Thanh Tùng GV 0918 383 897 [email protected] Nguyên giảng viên Trường CĐGTVT, Hội luật gia Quận 6
8 Trần Thành Trung GV 0908 444 211 [email protected] Cty Phương Trang (Futa Buslines)
9 Nguyễn Hoàng Trị GV 0903 628 353 [email protected] Metro TP.HCM