Điều kiện gia nhập / ra khỏi hiệp hội


Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin gia nhập và thư ngỏ sau đó gửi lại qua mail của hiệp hội để được xác nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TPHCM

Kính gửi : HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

Tên đầy đủ của doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ VP/địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại cơ quan: …………………………………………. Điện thoại di động: ………………………………..

Fax:………………………………………………………………… Email:……………………………………………………

Tài khoản số (tiền Việt và ngoại tệ):……………………. tại:………………………………………………………..

Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………….

Cơ quan cấp:……………………………………………………. Ngày cấp:………………………………………………

Họ và tên người đại diện doanh nghiệp: …………….. …………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………. Trình độ chuyên môn:……………………………..

Ngành nghề kinh doanh (theo giấy phép kinh doanh):………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều lệ tổ chức, hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, chúng tôi tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM.

Nếu được chấp nhận, chúng tôi xin chấp hành đầy đủ Điều lệ và các Nghị quyết của Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM.

………………,ngày… tháng….năm 201…

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

( Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Đính kèm giấy phép đăng kí kinh doanh với đơn này

Bấm vào nút bên dưới để tải xuống mẫu đơn:

TẢI XUỐNG MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP

Hiệp hội Vận Tải Ôtô Việt Nam

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ XE KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TPHCM

Số :     … /2019/ HH-VTHKLTDL

V/v: Tổ chức họp ban chấp hành nhiệm kì mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng … năm 2019

THƯ NGỎ

Kính gửi:      DN, HTX, HKD…………………………………………………………

                     Địa chỉ:………………………………………………………………

                     Khối vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM

V/v: Mời tham gia hoạt động Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM

Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích: “tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên với tiêu chí Hợp tác – Phát triển – Bền vững”. Theo ngành nghề kinh doanh, có hiệp hội đa ngành, hiệp hội cùng một ngành hay một lĩnh vực hoạt động…

Một trong các cam kết quan trọng khi Việt Nam gia nhập WTO là:  “Nhà nước sẽ không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”, vì thế vai trò của các Hiệp hội ngày càng được nâng cao. Điều này đã được thể hiện qua việc số đông các trường hợp tranh chấp, dàn xếp trong thương mại quốc tế là do các Hiệp hội đứng ra thực hiện,cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Do đó, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển được, doanh nghiệp phải giải quyết tốt mối quan hệ đan xen giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Nhà nước, giữa doanh nghiệp với xã hội. Trong mối quan hệ này hội, hiệp hội đóng vai trò trung gian tích cực, góp phần thỏa mãn nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích của các doanh nghiệp thành viên hiệp hội. Từ đó, cho thấy sự ra đời của các hội, hiệp hội là xu thế tất yếu mang tính khách quan nhằm tác động vào sản xuất, tổ chức lưu thông sản phẩm và tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, hiệp hội.

 1. Giới thiệu Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TPHCM:

Với mục tiêu đó, ở TPHCM hiện nay đã có 4 Hiệp hội chuyên ngành: Hiệp hội vận tải taxi; Hiệp hội vận tải hàng hóa; Hiệp hội vận tải xe buýt và Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM. Riêng Hiệp hội ta được thành lập từ ngày 25/8/1998, đến nay đã được hơn 21 năm và đã trải qua 3 nhiệm kì.

Hiện nay, hiệp hội đang ở nhiệm kỳ thứ  IV 2017-2022, có tất cả 115 hội viên. Cơ cấu thành phần Ban lãnh đạo gồm: 9 thành viên trong Ban chấp hành và 3 thành viên trong Ban kiểm tra.Trong đó, chủ tịch hiệp hội hiện nay là ông Lê Trung Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, nguyên trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM.

Văn phòng Hiệp hội được đặt tại địa chỉ: 04 Lô C Chung Cư 78 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TPHCM. SĐT liên lạc: (08).38.37.8969. Email : [email protected]

II Đến với Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh TPHCM, các DN-HTX  được những gì?

2.1 Xây dựng Hiệp hội ngày càng lớn mạnh:

Theo thống kê năm 2017 của Sở GTVT TPHCM, hiện nay đang có khoảng 960 DN-HTX-HKD đang hoạt động trong lĩnh vực  vận chuyển hành khách LT & DL. Tuy nhiên, hội viên của hiệp hội chỉ mới đạt đến con số 115 (#12%) rất khó phát huy được năng lực, vai trò của mình. Qua tìm hiểu,chúng tôi được biết rằng nhiều đơn vị còn ngại  khi vào hiệp hội sẽ phải đóng hội phí mà chẳng thấy được lợi gì? hoặc nhà nước có thể cáng đáng và giải quyết mọi công việc trong xã hội, hiệp hội chẳng qua chỉ là tổ chức phụ trợ, thứ yếu và mang tính chất  biểu trưng. Theo chúng tôi, như đã trình bày ở phần đầu, đây là những quan điểm chưa đúng về vai trò và tầm quan trọng của hiệp hội trong quá trình hội nhập hiện nay.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể nói ngược lại,nếu gia nhập hiệp hội thì chúng ta  sẽ mất gì? Ngày nay, một doanh nghiệp ngoài việc hoạt động kinh doanh kiếm lãi còn phải nghĩ đến hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng thì mới có thể phát triển bền vững được. Số hội phí phải đóng sẽ chẳng là bao đối với một doanh nghiệp, mà chắc chắn DN-HTX nào cũng phải góp phần tham gia các hoạt động xã hội.

Để khuyến khích các DN, HTX tham gia Hiệp hội, bắt đầu từ năm  2014, BCH  có chủ trương mới như sau:

 • Miễn, giảm phí gia nhập lần đầu (5.000.000đồng/đơn vị) theo qui định chung của Hiệp hội ô tô Việt Nam, hoặc không thu hội phí trong thời gian từ 6 tháng – 1 năm đối với những DN-HTX  có qui mô nhỏ, lẻ , hoặc còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh;
 • Miễn 3 tháng hội phí đối với các hội viên giới thiệu được đơn vị mới tham gia vào Hiệp hội…

2.2 Quyền lợi của DN-HTX  khi gia nhập Hiệp hội:

 • Đại diện, làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ cho hội viên theo khả năng của Hiệp hội trong khuôn khổ luật pháp;
 • Động viên sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên trong công tác phát triển ngành vận tải hành khách trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật;
 • Cập nhật và cung cấp cho các hội viên về chính sách, pháp luật và các chủ trương của nhà nước liên quan đến ngành vận tải hành khách theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, cách thức quản lý mới, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho hội viên Hướng tới việc tư vấn pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn; hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức về luật pháp…

2.3 Nghĩa vụ của DN-HTX  khi gia nhập Hiệp hội:

 • Tuân thủ theo quy chế hoạt động, điều lệ hoạt động của Hiệp hội ô tô Việt Nam, Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM;
 • Đóng hội phí gia nhập lần đầu 5 triệu đồng và hội phí hàng tháng 200.000đ/tháng hoặc 2.400.000 đ/ năm;
 • Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các cuộc họp và các công tác khác để phát triển Hiệp hội…

Nếu thống nhất với những mục tiêu, phương hướng, cách thức của Hiệp hội mà chúng tôi đã nêu, các bạn hãy điều đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đính kèm và gửi về địa chỉ Hiệp hội: 04 Lô C Chung Cư 78 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TPHCM; hoặc Email : [email protected] ./.

TM Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TPHCM

             Chủ tịch Hiệp hội

        (ĐÃ KÝ)

               Lê Trung Tính

Bấm vào nút bên dưới để tải xuống thư ngỏ:

TẢI XUỐNG THƯ NGỎ