Chấn chỉnh tình tràng đón trả khách gây mất trật tự ATGT ở TPHCM

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. An toàn giao thông
  4. Chấn chỉnh tình tràng đón trả khách gây mất trật tự ATGT ở TPHCM
mat
CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG ĐÓN TRẢ KHÁCH GÂY MẤT TRẬT TỰ ATGT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
Nhằm chấn chỉnh tệ trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn thành phố, ngày 26 tháng 07 năm 2016, Sở GTVT TP.HCM đã ra thông báo số 3815/TB-SGTVT trong đó có yêu cầu Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM tham gia tổ liên ngành kiểm tra, giám sát và xử lý tình trạng đón trả khách gây mất trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.Do vậy, VP hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM đề nghị các hội viên, DN – HTX trong khối nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của ngành để tránh vi phạm và góp phần ổn định trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM xin đăng nguyên văn thông báo trên để quý hội viên, các DN – HTX trong khối biết thực hiện.VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019