Tình hình đăng kiểm hiện nay như thế nào?


Câu hỏi 1:  Tình hình đăng kiểm hiện nay như thế nào?

Câu trả lời 1:

Sau nhiều cố gắng của các cơ quan đăng kiểm  trên phạm vi cả nước và của Bộ GTVT tình hình đăng kiểm nói chung có chút cải thiện! nhưng thời gian gần đây những khó khăn về công tác đăng kiểm theo phản ánh của một số DN /HTX hình như lại quay về nơi xuất phát! Vì nhu cầu xe đăng kiểm cao, nhưng số trạm và dây chuyền đăng kiểm bị đình chỉ hoạt dộng vẫn còn nhiều, số lượng ĐKV không thể đào tạo là có ngay, tức phải mất thời gian!

Đánh giá về việc này, các DN /HTX cho rằng thới gian qua, chúng ta chỉ giải quyết phần ngọn ! còn phần gốc thực tế là chưa có biện pháp hữu hiệu! Chính vì thê đến nay, rât nhiều xe phải chạy đôn, chạỵ đao để tìm chỗ đăng kiểm thì lại bị:

  1. Thời gian hẹn lên đến vài ba tháng hoặc
  2. Bị nạn cò xet xe hoành hành

nên nhìn chung là phần thiệt hại cũng thuộc về chủ xe, đơn vị vận tải hoặc  xa hơn nữa là nền kinh tế!

Câu hỏi 2:  Đề xuất của Vata và hiệp hội logictics về giãn chu kỳ đăng kiểm cho xe cá nhân không  kinh doanh vận tải có phù hợp không?.

Trả lời 2:

Các kiến nghị của các Hiệp hội Vata và Logistics là hoàn toàn hợp lý! Chúng tôi nghĩ Thủ tướng chính phủ nên sớm có văn bản chỉ đạo cho Bộ GTVT thực hiện ngay vì đó là những kiến nghị mang tính khả thi cao, không vướng gì về mặt pháp luật! Thí dụ như: Xe mới là cho áp dụng miễn đăng kiểm ngay hoặc cho áp dụng giãn chu kỳ cho các xe không kinh doanh ngay từ chu kỳ này ! chú o cần chờ phải chu kỳ tới!

Trường hợp nếu Thủ tứơng chính phủ thấy vượt trách nhiêm của mình thì nên sớm  trình UB TT Quốc hội giải quyết vì đây là trường hợp khủng hoảng mang tầm quốc gia ! càng để lâu càng thiệt hại cho nền kinh tế nước nhà!

Câu hỏi 3:  Qua gần 1 năm với nhiều giải pháp nhưng tình hình đăng kiểm vẫn chưa ổn định, bộ GTVT cần quyết liệt những vấn đề j để khắc phục đăng kiểm?

Câu trả lời 3 :

Như tôi đã nói ở câu hỏi 2, cuộc khủng hoảng lần này mang tính cấp bách và ở tầm quốc gia ! bởi vây những giải pháp cụ thể của bộ GTVT không thể đủ sức giải quyêt vấn đề, đặc biệt là trong bối cảnh “ sợ trách nhiệm của công chức, viên chức hiện nay”!

Do đó, nhất thiết phải có sự chì đạo trực tiếp từ thủ tướng chính phủ và cả CP cũng nên nhanh chóng thông qua NĐ sửa đổi NĐ 139 theo thủ tục cấp bách! mới mong cải thiện tình hình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by